Bra att veta om Din Produkts 3D-skrivare

Utskriftsteknik

Fused Filament Fabrication eller FriFormsFramställning (FFF).

Minsta lagertjocklek (högsta upplösning)

0,02 mm

Maximal byggvolym

230 * 225 * 205 mm (X*Y*Z)

Filformat

För att kunna skriva ut en produkt måste 3D-ritningen vara i filformatet STL eller OBJ. De flesta CAD-programmen kan spara som/exportera till något av dessa format.


Bra att veta om 3D-utskrifter

Fused Filament Fabrication

Utskriftsttekniken som vår 3D-skrivare använder går ut på att en plasttråd matas genom ett varmt munstycke, där plasten smälts och sedan extruderas (spritsas) ut på en byggplatta. Produkterna byggs upp lager för lager, nerifrån och upp. Varje plaststräng behöver någon sorts stöd underifrån för att inte falla neråt. Det allra första lagret som skrivs ut (ca 0,2 mm tjockt) blir nästan alltid en liten aning för stort.

Överhäng (negativ lutning)

Vid negativa lutningar, så kallade överhäng, går plaststrängarna omlott varandra och endast en del av varje sträng har stöd underifrån. En tumregel är att det utan problem går att skriva ut ner till 45 graders lutning, då har 50 % av varje plaststräng stöd. Även flackare lutningar går att skriva ut, med eller utan supportmaterial beroende på vilka ytfinhetskrav man har.

Vertikala delar

Vertikala delar måste ha en tjocklek på minst 0,5 mm. Detta är viktigt att tänka på om produkten har tunna väggar eller om små detaljer ska skrivas ut, till exempel text.

Utfyllnadsmaterial

En 3D-utskriven produkt är sällan helt solid eftersom tillverkningen då skulle ta väldigt lång tid. Utfyllnadsmaterialet i produkten är oftast i form av ett rutmönster (se bild nedan), som ger produkten stabilitet och styrka samt möjliggör takbygge. Utfyllnadsmaterialets densitet anges i procent och ju högre procent desto tätare blir rutmönstret (100 % = helt solid). En densitet på 15-20 % brukar vara lagom för de flesta produkterna.