Priser

Alla priser anges inklusive moms.

Offert

Kostnadsfri. Formulär för offertförfrågan gällande 3D-utskrift finns till höger.

Färg- och materialprov

20 SEK per prov
Skicka beställningen till info@dinprodukt.se (ange färg, material, leverans- och faktureringsadress).

3D-utskrifter

Startavgift

200 SEK
Här ingår bland annat arbetet med att göra filen redo för utskrift.

Maskintid

2,50 SEK per minut

Färgbyte

75 SEK per färgbyte

Frakt

Normalfrakt: 0 SEK (1:a-klassbrev) (försändelsens maxvikt: 250 g) (1-2 vardagar)
Sökbar försändelse: 49 SEK per försändelse (SMS- eller brevavisering) (1-2 vardagar)
Rek: Från 59 SEK, viktberoende (1-2 vardagar)

Fraktpriserna gäller för leveranser inom Sverige. Om kunden inte anger fraktalternativ används i första hand normalfrakt.

Personlig leverans (utkörning med bil)

Inom 3 mil från Hudiksvall och beställning på minst 1500 SEK: 0 SEK
Övrigt: 60 SEK per mil (endast enkel väg debiteras)


Villkor

 1. Innan en offertförfrågan görs bör kunden ta del av informationen under rubriken "Bra att veta" på denna hemsida. Vid oklarheter, fråga gärna!
 2. Kunden ansvarar för att rätt information och filer, som krävs för att 3D-utskriften ska kunna göras korrekt, ges till oss.
 3. Kunden ansvarar för att denne har rättighet att använda den inskickade 3D-ritningen för avsett ändamål.
 4. Inskickade och beställda 3D-ritningar används inte och sprids inte vidare av oss.
 5. Offerter är alltid kostnadsfria och aldrig bindande.
 6. Beställningar, t.ex. kundens godkännande av en offert, är bindande.
 7. Vid beställning måste kunden meddela oss korrekt e-post-, fakturerings- och leveransadress.
 8. Beställningen kan inte ångras efter att 3D-utskriften har startat.
 9. Om beställningen ångras innan 3D-utskriften har startat, debiteras kunden endast för startavgiften.
 10. Inget efterarbete av den utskrivna produkten görs, såvida det inte avtalas.
 11. Betalning sker med faktura, med betalningsvillkor 20 dagar om inte annat avtalas. Fakturan levereras via e-post och är kostnadsfri. Fakturamottagaren måste vara minst 18 år (fakturaavtalsregler).
 12. Vi är inte ansvariga för transportföretagets eventuella misstag med försändelsen.
 13. Om försändelsen inte löses ut från transportföretaget, debiteras kunden för samtliga kostnader som uppstår för oss i samband med detta.
 14. Vi kan inte garantera 100 % perfekt utseende på 3D-utskrivna produkter. Kunden måste acceptera att det kan bli små, ofta knappt synliga, utseendedefekter på den beställda produkten.